Darmowa dostawa od 350 PLN

Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

 

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z zakupów w naszym Sklepie. Jeżeli jednak towar nie spełnia Państwa oczekiwań, mają Państwo możliwość zwrotu towaru bez śladów użytkowania z podaniem lub bez podania przyczyny. Prawo to ograniczamy jedynie wyjątkowo do wyrobów na specjalne zamówienie, zgodnie ze szczegółową specyfikacją klienta, o czym zawsze dodatkowo, wyraźnie informujemy. Mają Państwo także pełne prawo do reklamowania produktów w przypadku niezgodności towaru z umową. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i staramy się zawsze ze zrozumieniem reagować na uwagi naszych klientów. Zawsze też staramy się wszelkie uwagi klienta rozstrzygać polubownie.

 

§1

Dane Sklepu

 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Wiklinowy Świat Renata Wnuk, Rudnik nad Sanem, ul. Górka 29 , NIP: PL 602-00-11-754, tel. 720764844, adres email: sklep@wiklinowy-swiat.com.pl .

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem sposobu, a w szczególności kosztów wysyłki.

3. Po stwierdzeniu wady nie wolno użytkować produktu.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Wyroby z wikliny prezentowane w Sklepie są wyrobem rękodzielniczym, każdy koszyk jest niepowtarzalny, jest jednak wykonany w tym samym zamyśle i z tego samego rodzaju materiałów. W związku z tym niewielkie różnice - w szczególności barwy, odcienia, dokładnego rozmiaru są immanentną cechą wyrobu i nie mogą stanowić powodu do reklamacji.  Standardowa tolerancja każdego z wymiarów wynosi 5%, jednak nie mniej, niż 3cm, chyba że zaznaczono, bądź ustalono inaczej.

8. Z uwagi na to, że wszystkie wyroby wikliniarskie prezentowane w Sklepie są rękodziełem i zazwyczaj są trudne do odtworzenia w identycznej postaci, nie jesteśmy w stanie zapewnić, że wyrób zostanie wymieniony na taki sam, jeśli jego naprawa nie będzie możliwa.

 

 

§3

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient, lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem złoży Sklepowi, w terminie 15 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Zwrot następuje jednak nie wcześniej, niż po otrzymaniu rzeczy z powrotem.

5. Sklep zwraca zapłaconą kwotę w wysokości wartości produktu oraz kosztów wysyłki do klienta wynoszących równowartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep, chyba że uzgodniono inaczej.

6. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy, chyba że uzgodniono inaczej. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

8. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu umowy, zanim Sklep przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.

Do:

Wiklinowy Świat Renata Wnuk

ul. Górka 29

37-420 Rudnik nad Sanem

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(oświadczenie należy wypełnić i przekazać tylko w przypadku zamiaru zwrotu towaru)

 

 

Ja,............................................................................................................................................................(imię, nazwisko, adres, adres email)

oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia................., nr faktury zakupowej ...................., której przedmiotem był(y)*

.............................................................................................................................

 

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.wiklinowy-swiat.com.pl / w ramach internetowego portal aukcyjnego Allegro.pl**/.

Zakupiony towar otrzymałam/em w dniu ........................................... .

 

Zwrot kwoty w wysokości ................................................................. zł (słownie: .................................................................................................................................. zł)

proszę przelać na rachunek bankowy nr konta: ......................................................................................

 

Dane posiadacza rachunku bankowego:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

............................................

(data, czytelny podpis Klienta)

 

 

 

 

 

Prosimy o odesłanie zwracanego towaru na adres:

Wiklinowy Świat Renata Wnuk ul. Górka 29, 37-420 Rudnik nad Sanem.

 

 

 

(*) proszę wymienić TYLKO produkty do zwrotu

(**) Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2: wzór formularza reklamacyjnego.

 

 

Do:

Wiklinowy Świat Renata Wnuk

ul. Górka 29

37-420 Rudnik nad Sanem

 

 

 

Reklamacja towaru

(oświadczenie należy wypełnić i przekazać tylko w przypadku zamiaru skorzystania z prawa do reklamacji)

 

 

Ja,...........................................................................................................................................(imię, nazwisko, adres, adres email)

 

oświadczam, iż zakupiony przeze mnie towar w dniu ................., nr faktury zakupowej .................... jest wadliwy. Wada polega na :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zakup został dokonany za pośrednictwem sklepu internetowego

http://www.wiklinowy-swiat.com.pl / w ramach internetowego portal aukcyjnego Allegro.pl**/.

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …….....................................................…) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……….........................................................................................................../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

 

 

............................................

(data, czytelny podpis Klienta)

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl